Adviescommissie voor bezwaarschriften

De commissie adviseert over bij hen ingediende bezwaarschriften tegen door hen genomen besluiten. De commissie is verdeeld in een Algemene kamer, een Sociale kamer en een Ambtenarenkamer.

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum (ook naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten van de bestuursorganen uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.). Iedere hoorzitting wordt op een donderdagmiddag gehouden, start tussen 15.00 en 15.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften,
Algemene Kamer op donderdag 20 juni 2019
Gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

Aanwezige leden:  Mevr. J. Wiersma (vz), dhr. J. van der Werff, de heer H. Schukking
Secretaris:             dhr. S. Bergsma, mevr. H. Pel

15.15 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 14-03-2019-2019, inzake kapvergunning voor het perceel Haadwei 6 te Damwâld. 

15.45 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 15-02-2019, inzake omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuur op het adres Ds. Germswei 14 in Damwâld.

16.15 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 01-04-2019, inzake last onder dwangsom voor het perceel Van Sytzamawei 37 te Driezum.

17.15 uur

bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 27-02-2019, inzake omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het perceel Keningswei 7 te Veenklooster.