Agenda welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert elke woensdag. De overleggen vinden veelal plaats via MS Teams. Indien u het overleg digitaal wilt bijwonen, dan kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum-vergunningen via e-mail kkc-vergunningen@noardeast-fryslan.nl of bellen met (0519) 29 88 88, optie 2.

Agenda

De welstandsagenda voor de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel vindt u hieronder.

Het kan voorkomen dat er van één gemeente een agenda gedeeld is. Dit betekent dat er geen agenda is voor de andere gemeente.