Agenda welstandscommissie

Agenda voor de vergadering van de Welstandscommissie.

Datum

Woensdag 22 mei 2019

Er zijn geen bouwplannnen die aan de welstandscommissie "Hûs en Hiem" worden voorgelegd.