Agenda welstandscommissie

Agenda voor de vergadering van de Welstandscommissie.

Datum

Woensdag 24 juli 2019

De vergaderingen van de welstandszorg “Hûs en Hiem” beginnen om 9:00 uur. De duur van de vergadering is afhankelijk van het aantal aanvragen die aan de welstandszorg worden voorgelegd. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Locatie

Gemeentehuis Dantumadiel
Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld