U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bedrijventerrein Oostersingel II

Op een aantrekkelijke locatie ten noorden van de Roazeloane in De Westereen heeft de gemeente Dantumadiel een bedrijventerrein gerealiseerd dat plaats biedt aan 16 bedrijfskavels.

Kaveloverzicht

De bedrijfskavels zijn gelegen aan de Roazeloane en kosten € 50,- per m² exclusief BTW voor de niet-zichtlocaties en € 62,50 per m² exclusief BTW voor de zichtlocaties aan de nieuw aangelegde rondweg.

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

3160 m²

€ 197.500,-

beschikbaar

Kavel 2

-

-

verkocht

Kavel 3

-

-

verkocht

Kavel 4

-

-

verkocht

Kavel 5

-

-

verkocht

Kavel 6

3175 m²

€ 198.437,50

beschikbaar

Kavel 7

1925 m²

€ 96.250,-

in optie

Kavel 8

1855 m²

€ 92.750,-

in optie

Kavel 9

-

-

verkocht

Kavel 10

-

-

verkocht

Kavel 11

-

-

verkocht

Kavel 12

-

-

verkocht

Kavel 13

-

-

verkocht

Kavel 14

2378 m²

€ 118.900,-

in optie

Kavel 15

1115 m²

€ 69.687,50

verkocht

Kavel 16

1195 m²

€ 74.687,50

beschikbaar

In een aantal gevallen zal de kadastrale oppervlakte hoger uitvallen dan de bovengenoemde oppervlakte. Dit heeft te maken met het feit dat in die gevallen een gedeelte sloot onderdeel uitmaakt van het verkochte.

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'Algemene voorwaarden bij de verkoop van BEDRIJFSKAVELS door de gemeente Dantumadiel’, aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 13 juli 2010.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

Bestemmingsplaninformatie

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie over de bedrijfskavels kunt u contact opnemen met Bas de Boer van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl

Voor overige vragen over het starten van een bedrijf in De Westereen of bedrijfsverplaatsing kunt u contact opnemen met Maja Zijlstra op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email info@noardeast-fryslan.nl