U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bedrijventerrein Oostersingel III

Op een aantrekkelijke locatie ten zuiden van de Roazeloane in De Westereen heeft de gemeente Dantumadiel 9 kavels voor een combinatie van wonen en werken gerealiseerd. De kavels variëren in grootte van 985 m tot 1.620 m².

Wilt u wonen en werken graag combineren en spreekt dit kleinschalig plan in het levendige dorp De Westereen u aan? Dan is dit uw kans!

Kaveloverzicht

De woon-werkkavels zijn gelegen aan De Reidflechter en kosten € 85,- per m² exclusief BTW.

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

860 m²

€ 73.100,-

in optie

Kavel 2

860 m²

€ 73.100,-

verkocht

Kavel 3

860 m²

€ 73.100,-

verkocht

Kavel 4

1408 m²

€ 119.680,-

in optie

Kavel 5

975 m²

€ 82.875,-

beschikbaar

Kavel 6

-

-

verkocht

Kavel 7

-

-

verkocht

Kavel 8

-

-

verkocht

Kavel 9

-

-

verkocht

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'Algemene voorwaarden bij de verkoop van BEDRIJFSKAVELS door de gemeente Dantumadiel’, aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 13 juli 2010.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

Bestemmingsplaninformatie

Duurzaamheid

Wij willen graag dat u als particulier aandacht besteedt aan maatregelen die op duurzaamheid zijn gericht. Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen kan u behulpzaam zijn bij het energiezuiniger maken van uw nieuwe woning.

Voor specifieke vragen over duurzaam bouwen en comfortabel wonen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, team Duurzaamheid.

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie over de woon-werkkavels kunt u contact opnemen met Bas de Boer van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl

Voor overige vragen over het starten van een bedrijf in De Westereen of bedrijfsverplaatsing kunt u contact opnemen met Maja Zijlstra op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email info@noardeast-fryslan.nl