Ambtelijke organisatie DDFK-gemeenten

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn
per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. De ambtenaren werken nu samen in één nieuwe organisatie met de naam DDFK-gemeenten.

Dit betekent niet dat de ambtenaren samen in één gebouw werken, de verschillende afdelingen zijn gehuisvest in de verschillende gemeentehuizen.

Organogram