Gemeentelijke verordeningen

De gemeente heeft de bevoegdheid om voor haar eigen grondgebied regels vast te stellen voor zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Sommige verordeningen leggen de inwoners van Dantumadiel verplichtingen op, bijvoorbeeld het betalen van onroerende zaakbelasting. Andere verordeningen betekenen voordelen voor de inwoners, bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies.