Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Dit is vastgelegd in de Grondwet. De gemeenteraad wordt om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden dat een gemeente heeft, hangt af van het inwonertal. In de gemeente Dantumadiel bestaat de raad uit 17 leden. Raadsleden van eenzelfde partij vormen een fractie. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels ze in de raad mag bezetten.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar hij heeft geen stemrecht. Wel heeft hij tijdens de vergadering een adviserende stem. Zijn rol bestaat hoofdzakelijk uit het in goede banen leiden van de vergadering. De raad vergadert gemiddeld één keer per maand  in het gemeentehuis in Damwâld. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor publiek. De raadsvergaderingen zijn daarnaast ook live via internet te beluisteren.