Gemeentesecretaris

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Dantumadiel. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is. De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Per 1 juni 2017 is Ronald Dijksterhuis gemeentesecretaris.

Ronald Dijksterhuis

Dijksterhuis
Contactgegevens: Ronald Dijksterhuis
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresrgdijksterhuis@dantumadiel.frl