Griffie

De griffier is er voor de raad. Hij of zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris.    
Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een gesprek, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

Teun de Jong

de Jong
Contactgegevens: Teun de Jong
FunctieGriffier
Telefoonnummer0511-426111
E-mailadrest.dejong@dantumadiel.frl

Veelgevraagd