In contact met het bestuur

Brieven aan de gemeenteraad

Gemeenteraad Dantumadiel
Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
e-mail: griffy@dantumadiel.eu

Vragen over de gemeenteraad

Hebt u vragen over de gemeenteraad, vergaderingen, het aanmelden als spreker voor een hoorzitting of andere vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
telefoonnummer: 0511-426111 of 0511-426127
e-mail: t.dejong@dantumadiel.frl

Contact met een raadslid

De raad is een aanspreekpunt, een vraagbaak, een vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Bij ieder lid van de raad draait het om goed luisteren, opletten en contact hebben met de samenleving. Het is voor hen belangrijk om te weten hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend kunt u rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. Het adres van een raadslid vindt u via de pagina raadsleden. Hebt u behoefte aan enige informatie of hulp? De griffie helpt u graag op weg.

Contact opnemen met een politieke partij

Ook kunt u contact opnemen met een politieke partij. Hebt u behoefte aan enige informatie of hulp? De raadsgriffie helpt u graag op weg.