18 februari hoorzitting adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK

RSS feed

Op donderdag 18 februari aanstaande vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK in het gemeentehuis in Dokkum. De vergadering is openbaar.

 Hieronder kunt u de agenda bekijken.