2015: Van AWBZ naar WMO

RSS feed
Maakt u op dit moment gebruik van AWBZ begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf of persoonlijke verzorging? Hieronder leest u wat de veranderingen van AWBZ naar WMO 2015 voor u betekenen.
Deze taken gaan  per 1 januari grotendeels over naar de gemeenten. Er is sprake van ‘overgangsrecht’, dat zorgt voor een soepele overgang.
 
Heeft u zorg in natura?
De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Ameland en Schiermonnikoog hebben afspraken gemaakt met de huidige aanbieders. Dit betekent dat u ook in 2015 nog gebruik kunt maken van uw huidige aanbieder, zolang uw indicatie geldig is. Minimaal 8 weken voordat uw indicatie afloopt, neemt iemand uit het gebiedsteam contact met u op. Dan wordt samen met u gekeken naar de ondersteuning die u nodig heeft, en wat er eventueel verandert.
 
Heeft u een Persoonsgebonden Budget (PGB)?
De hoogte van het Persoonsgebonden budget is in 2015 gelijk aan het budget van 2014. Wel wordt het gebaseerd op het aantal maanden dat uw indicatie in 2015 geldig is. Ook voor u geldt dat minimaal 8 weken voordat uw indicatie afloopt, iemand uit het gebiedsteam contact met u opneemt. Dan wordt samen met u gekeken naar de ondersteuning die u nodig heeft, en wat er eventueel verandert.
 
Meer informatie
Alle cliënten die gebruik maken van AWBZ-zorg die naar gemeenten overgaat, ontvangen eind week 50 (rond 12 december) een brief van de gemeente met meer informatie. Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites:
• Op www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u algemene informatie over de veranderingen in de zorg.
• Informatie over de Wmo 2015 in uw gemeente vindt u op de website van uw gemeente en op www.noordoostzorgt.nl.