24 Friese gemeenten helpen inwoners op weg met energiebesparing

RSS feed

Op maandag 18 januari 2016 werd het Duurzaam Bouwloket officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Achtkarspelen

Een groot aantal wethouders, milieu-/duurzaamheidscoördinatoren en lokale ondernemers uit de bouw en installatiesector was aanwezig om kennis te nemen van

Wat kunt u als inwoner van het Duurzaam Bouwloket verwachten?

Inwoners uit de 24 Friese gemeenten kunnen er vanaf heden terecht voor vragen op het gebied van energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die zij in en rondom de woning kunnen toepassen. Het Duurzaam Bouwloket Fryslân wordt ingezet met als doel woningeigenaren te informeren, adviseren en te stimuleren hun woning energetisch te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Op de website www.duurzaambouwloket.nl/fryslan staat alle praktische informatie over diverse maatregelen zoals onder andere het toepassen van isolatie, plaatsen van zonnepanelen en laagdrempelige besparingstips. Daarnaast kunnen inwoners er terecht voor informatie over o.a. (lokale) subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en lokale gecertificeerde bedrijven.

Werk maken van energiebesparing

Vanuit Europa en het Rijk word er flink ingezet om de bestaande bouw te verduurzamen. Een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad is verouderd. Het overgrote deel van de particuliere woningen in Fryslân is gebouwd voor 1979. Dit betekent dat er kijkende naar de landelijke doelstellingen op het gebied van energiebesparing, onderhoud, kwaliteit en waarde behoud van de bestaande woningbouw een grote opgave ligt voor de komende jaren in Fryslân. Vandaar dat de 24 Friese gemeenten de handen ineenslaan en samen werk maken van energiebesparing en verduurzaming van het Friese woningbezit. 
 
Contact met het Duurzaam Bouwloket?

Via de website, per mail, telefonisch en zelfs via WhatsApp kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor de woning. Naast het thema energie zijn de onderwerpen als een gezondheid binnenklimaat en verbeteren van  het wooncomfort belangrijke aandachtspunten. Op de website www.duurzaambouwloket.nl/fryslan is alle inhoudelijk informatie over diverse maatregelen te vinden. Voor vragen en advies kunnen bewoners een terugbelverzoek op de website achterlaten, contact opnemen door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of door een WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer 06 45 45 11 88.