26 april vergadering Algemeen Bestuur van de GR DDFK-gemeenten

RSS feed

Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel. 
Suupmarkt 2
9101 LM   Dokkum

Datum : dinsdag 26 april 2016
Tijd : 16.00 – 16.30  uur
Voorzitter : de heer J. de Vries

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met  A. Hofer op (0511) 426201.

agenda en stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van de gemeentehuizen in Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en zijn te raadplegen via internet: ddfk.notubiz.nl