30 mei informeel afscheid wethouders Bos en Peterson

RSS feed

Wethouders Roelof Bos en Emke Peterson nemen op woensdag 30 mei informeel afscheid van de gemeente Dantumadiel. Roelof neemt na acht jaar wethouder en acht jaar raadslidmaatschap afscheid. Emke is vier jaar wethouder geweest en in totaal ruim vijftien jaar raadslid.

Uitnodiging informele afscheidsreceptie