5 onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Dantumadiel

RSS feed

In de gemeente Dantumadiel zijn dit jaar vijf personen onderscheiden tijdens de Lintjesregen op dinsdag 26 april. Ze ontvingen de onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij.

De versierselen werden dinsdag de gedecoreerden opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel in de raadszaal van het gemeentehuis in Damwâld. Hieronder een overzicht van de personen die zijn onderscheiden.

Jouke Dantuma

De heer Jouke Dantuma (51 jaar), wonende te Driezum. De heer Dantuma is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Dantuma is sinds 1980 tot op dit moment betrokken bij voetbalvereniging VV VIOD in Driezum. Zo was hij in de periode 1980-1993 trainer en coach van jeugdteams. Van 1980 tot het jaar 2000 bestuurder en vrijwilliger en initiator van het vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Daarnaast was hij onder andere actief als scheidsrechter, initiator van en redacteur van het clubblad en clubarchivaris. Tot op dit moment is de heer Dantuma nog actief voor de voetbalvereniging en is naast vice-voorzitter en trainer, schrijver van de wedstrijdverslagen van het eerste team van zowel de mannen als de vrouwen.

Naast activiteiten voor de voetbalvereniging VV VIOD is de heer Dantuma van 1990-2000 bestuurslid van damclub ‘De Skouwer’ te Driezum en bestuurslid van de kaatsvereniging ‘Lyts Begjin’ geweest. Vanaf 2007 tot op dit moment is Dantuma voorzitter van de begrafenisvereniging ‘de laatste eer’. Van 1996-2000 was de heer Dantuma raadslid van de gemeente Dantumadiel en van 2002-2006 was hij werkzaam als wethouder van de gemeente. Verder is decorandus intensief betrokken bij de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten voor geallieerde vliegeniers die tussen 1940-1945 in de omgeving van Driezum zijn omgekomen en bij de oprichting van een herdenkingsmonument.

Daarnaast heeft de heer Dantuma een aantal boeken geschreven, zoals in 1995 een jubileumboek voor de toen vijftig jarige damvereniging ‘De Skouwer’ en eveneens vijftig jarige kaatsvereniging ‘Lyts Begjin’, in 2008, ter ere van het 100 jarig bestaan van de begrafenisvereniging ‘de laatste eer’ het jubileumboek ‘It lêste himd hat gjin bûsen. In 2015 schreef hij ter ere van het 50 jarig bestaan van voetbalvereniging VV VIOD het jubileumboek ’50 tinten blauw, VIOD 50 jaar’.

Johannes Haakma

De heer Johannes Haakma (62 jaar) wonende te Damwâld. De heer Haakma is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Haakma zet zich sinds lange tijd in als vrijwilliger voor diverse activiteiten. Zo was hij van 1972-2008 onder andere ijsmeester bij de IJsbaan in Broeksterwâld. Is hij vanaf 1976 tot op dit moment vrijwilliger, en vanaf 2009 tot heden, voorzitter bij de vogelwacht ‘Akkerwoude en omstreken’. Daarnaast was Haakma jarenlang betrokken bij het project ‘Onze weidevogels’ waarbij op de lokale basisscholen een les wordt verzorgd over weidevogels.

Van 1985-2010 was de heer Haakma koster van de voormalig Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Damwâld. Vanaf 2003 tot op dit moment is decorandus bestuurslid en de laatste jaren voorzitter van de feestvereniging ‘Mei Inoar Ien’ te Damwâld en is al vele jaren mede organisator van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. In dezelfde periode is hij tevens chauffeur ouderenvervoer bij verpleeghuis Waadwente, onderdeel van de zorgorganisatie ZuidOostZorg.

Vanaf 2013 tot heden is Haakma voorzitter van buurtvereniging Bakkerswei te Damwâld en vanaf 2015 tot op dit moment vrijwilliger bij dorpshuis De Kruisweg in Damwâld.

Doete Postma

Mevrouw Doete Postma-Douma (66 jaar) wonende te Feanwâlden. Mevrouw Postma-Douma is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Postma is vanaf 1998 tot heden vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum Nieuw Toutenburg (een verpleegtehuis voor mensen met dementie en Korsakov). Van 1999 tot op dit moment is decorandus ondersteuner van diverse kennissen en familieleden. Zij fungeert als een luisterend oor en neemt mensen die in een verpleegtehuis verblijven mee voor een wandeling naar buiten.

In de periode 2010-2014 was mevrouw Postma mede organisator van de Wereldgebedsdag van de Protestantse gemeente Noordbergum. Vanaf 2013 tot heden is zij als vrijwilliger betrokken bij zorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden en organiseert diverse activiteiten voor de bewoners.

Lieuwe van der Veen

De heer Lieuwe van der Veen (67 jaar) wonende te Feanwâlden. De heer Van der Veen is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van der Veen is van 1985-1990 lid van het jeugdbestuur en vanaf 1986 lid van het hoofdbestuur van de voetvalvereniging SC Veenwouden geweest. In de periode 1990-2002 is decorandus vrijwilliger bij en voorzitter van feestvereniging ‘Mei Elkoar Ien’ te Feanwâlden-Feanwâldsterwâl. Daarnaast is Van der Veen vanaf 1990 tot op dit moment Sinterklaas en bezoekt als zodanig scholen, winkels en ook het gemeentehuis in Damwâld.

Vanaf 2004 tot heden is de heer Van der Veen voorzitter van de toneelvereniging ‘Vriendenkring’ in Feanwâlden. Ook is hij vanaf 2010 tot op dit moment actief lid van shantykoor ‘de Hellingbazen’ in Feanwâlden en sinds 2015 voorzitter van de commissie ‘Winterjûn’ Daarnaast is decorandus in 2013 lid geweest van de werkgroep Bine en Bouwe.

Elserd Zijlstra

De heer Elserd Zijlstra (62 jaar) wonende te Damwâld. De heer Zijlstra is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Zijlstra was in de periode 1975-1985 koster bij de (voormalig) Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Damwâld en was in de periode 1975-2005 vrijwilliger bij de politie Friesland (gemeente Dantumadiel) en in die hoedanigheid aanwezig bij evenementen en verrichte samen met een beroepscollega, algemene surveillancediensten.

Tussen 1990-2010 was de decorandus meerder periodes actief als kerkenraadslid (diaken en ouderling) van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Damwâld en heeft zich intensief ingezet ten behoeve van de fusie met twee naburige kerken. Vanaf 2001 tot op dit moment is de heer Zijlstra bestuurslid van de Stichting Pikulan te Drachten. Deze stichting werft fondsen ten behoeve van het onderwijs voor kinderen in Indonesië.

Lintjesregen
Foto: Nanne Nicolai