Aankondiging RTG toekomst Dantumadiel

RSS feed

De gemeenteraden van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK) zijn eerder een overeenkomst met elkaar aangegaan over verdergaande samenwerking. Daarbij is ook besloten om de ambtelijke organisaties te fuseren.

Er is afgesproken dat de vier gemeenteraden afzonderlijk vóór 1 april 2016 de samenwerking evalueren. Op basis daarvan wordt gekozen tussen een gemeentelijke herindeling of het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Dinsdag 29 maart gaat de raad van Dantumadiel het voorstel behandelen om het college de opdracht te geven een concept van een herindelingsontwerp op te stellen. Als voorbereiding op die raadsvergadering wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over dit onderwerp op 15 maart. Dit RTG is aangevraagd door de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD)

Onderwerp:     Herijking samenwerking DDFK
Datum  :           dinsdag 15 maart 2016
Tijd       :           19.30 uur
Locatie :           Gemeentehuis Dantumadiel te Damwâld

Op de website van de gemeente www.dantumadiel.eu kunt u via bestuur/gemeenteraad bij de agenda van 15 maart de achterliggende stukken vinden.

De vergadering is openbaar, dus iedereen is welkom. Wilt u als deelnemer aan tafel zitten, dan het verzoek om u vooraf aan te melden bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu of telefoon: 0511 426424.