Aanvulling agenda raadsvergadering: voorstel verbouw De Kruisweg

RSS feed

De gemeenteraad van Dantumadiel vergadert dinsdag 20 februari a.s. in het gemeentehuis van Damwâld. Aan de agenda is een agendapunt toegevoegd. 

Het betreft een initiatiefvoorstel van de fracties van het CDA en de PvdA. Beide fracties stellen voor een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor een verbouwing van het gebouw `de Kruisweg` in Damwâld.

De openbare raadsvergadering begint om 19.30. De agenda en de stukken vindt u hier. U bent van harte welkom