Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

RSS feed

Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het programma bestaat uit 60 grote projecten en honderden ideeën uit de mienskip. Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten in de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a.