Afvalinzameling rondom de feestdagen

RSS feed
Op de afvalkalender 2016 staat aangegeven, dat in de week van 19 tot en met 23 december de groene container niet zal worden geleegd. De gemeente heeft besloten deze week de groene containers wel te legen. Op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) worden de grijze containers niet geleegd. Deze route wordt ingehaald op zaterdag 24 december.
De gemeente start in de eerste week van 2017 (2 tot en met 6 januari) met de inzameling van de grijze containers. Dit betekent dat de grijze container twee keer achter elkaar wordt geleegd: in de laatste week van 2016 en de eerste week van 2017.
Afsluiten verzamelcontainers
Textielcontainers worden 30 december 2016 verwijderd of afgesloten. Om gevaarlijke situaties en vandalisme te voorkomen kan het zijn, dat er ook enkele ondergrondse containers voor restafval worden afgesloten. Op maandag 2 januari worden de containers weer teruggeplaatst en/of geopend.
Verwijderen afvalcontainers aan slotpaal
Bewoners met container die aan een slotpaal staat bevestigd, vragen wij vriendelijk deze container direct na leging binnen te halen. Dit kan diefstal of vernieling tijdens de jaarwisseling voorkomen.
De nieuwe afvalkalender voor 2017 is verspreid. Geen kalender ontvangen? Bel dan met het meldpunt Gemeentewurk en de kalender wordt alsnog opgestuurd.