Afvalinzameling rondom de feestdagen

RSS feed

Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Verspreiding afvalkalender

De nieuwe afvalkalender voor 2014 is begin december verspreid. Geen kalender ontvangen? Belt u dan met het meldpunt Gemeentewurk en de kalender wordt alsnog opgestuurd.

Geen leging groene container in week 52

In de week van 23 tot en met 27 december wordt uw groene container niet geleegd. U kunt uw groene container in januari 2014 weer aanbieden.

Wijziging legen grijze container i.v.m. Nieuwjaarsdag

I.v.m. Nieuwjaarsdag wordt uw grijze container niet op woensdag 1 januari geleegd maar op zaterdag 4 januari a.s. geleegd.

Afsluiten verzamelcontainers

Textielcontainers worden 30 december 2013 verwijderd of afgesloten. Om gevaarlijke situaties en vandalisme te voorkomen kan het zijn, dat er ook enkele ondergrondse containers voor restafval worden afgesloten. Op donderdag 2 januari worden de containers weer teruggeplaatst en/of geopend.

Verwijderen afvalcontainers aan slotpaal

Bewoners met container, die aan een slotpaal staat bevestigd, verzoeken wij vriendelijk deze container direct na leging binnen te halen. Dit kan diefstal of vernieling tijdens de jaarwisseling voorkomen.

Inzameling kerstbomen

De kerstbomen worden ingezameld in de tweede week van januari 2014. U kunt de kerstboom bij de weg leggen op dezelfde plaats, waar u de container ook aanbiedt.

  • 6 januari Oost-Dongeradeel: Aalsum, Anjum, Ee, Engwierum, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk en Oostrum

  • 7 januari West-Dongeradeel: Bornwird, Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Moddergat, Nes, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens en Wierum

  • 8 januari Dokkum

  • 9 januari Dantumadiel-Oost: gedeelte ten oosten van de weg Dokkum - Kûkhernewei: Damwâld-Oost, Wâlterswâld, Driezum en De Westereen

  • 10 januari Dantumadiel-West: gedeelte ten westen van de weg Dokkum - Kûkhernewei: Damwâld-West, Rinsumageast, Sybrandahûs, Readtsjerk, Broeksterwâld, De Falom en Feanwâlden

Sluiting milieustraat tijdens feestdagen

De milieustraat aan de Koailoane in Damwâld is gesloten op 25 en 26 december 2013 en op 1 januari 2014.