Ander briefpapier voor sociale zaken en de Wmo

RSS feed

Voor sociale zaken en de Wmo is ervoor gekozen om één soort briefpapier te gebruiken met daarop de logo's van alle gemeenten waarvoor de gemeente Dantumadiel taken uitvoert.

De gemeente Dantumadiel voert op het gebied van sociale zaken en de WMO veel werkzaamheden uit voor nog vier andere  gemeenten, namelijk Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. 
 
Bij het versturen van brieven gebruikten we per gemeente verschillend briefpapier. Dat is niet efficiënt en het gebeurde af en toe dat we het verkeerde briefpapier gebruikten. 
 
Daarom hebben we ervoor gekozen voortaan één soort briefpapier te gebruiken met daarop de logo's van alle gemeenten waarvoor de gemeente Dantumadiel taken uitvoert.