Beëdiging nieuwe raad in Dantumadiel

RSS feed

Donderdagavond vond de beëdiging en installatie van de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel plaats.

Dinsdagavond nam de raad afscheid van zes raadsleden. Wethouders Roelof Bos (CDA) en Siepie Hylkema (PvdA) namen hun plaats in de raad in en blijven daarnaast wethouder. Daarnaast zijn vier nieuwe raadsleden direct gekozen in de raad. Dit zijn Roel Dijkstra (CDA), Adrie Slomp – Ludolphie (CDA), Nico Zwart (ChristenUnie) en Kees Wielstra (Dantumadeel ’82). 

Naast de nieuwe raadsleden werden ook de zittende raadsleden die opnieuw plaatsnemen in de gemeenteraad beëdigd. Na de vorming van het nieuwe college kan de samenstelling van de gemeenteraad nog wijzingen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het aanstellen van Jan Jitse Visser (CDA) als informateur die de eerste onderhandelingen gaat doen om te komen tot een nieuw college.

 

Installatie nieuwe gemeenteraad