Bekendmaking intrekking beleidsregels Kruimellijst

RSS feed

Beleidsregels Kruimellijst (artikel 4, bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft in zijn vergadering van 4 september 2018 besloten tot het intrekken van de beleidsregels met titel: 
•    Beleidsregels Kruimellijst (artikel 4, bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht 


Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Hiertegen kan geen bezwaar dan wel 
beroep worden ingesteld.