Bekendmaking subsidieplafonds

RSS feed

De gemeente Dantumadiel heeft voor het jaar 2016 de subsidieplafonds vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft op 6 januari 2015 op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012, de Nadere subsidieregels Welzijn en de Nadere subsidieregels Evenementen voor het jaar 2016 per cluster de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
 
  • Maatschappelijke participatie 56.319,-
  • Speelvoorzieningen 23.719,-
  • Sport 2.438,-
  • Cultuur 75.418,-
  • Educatie €  21.205,-
  • Eenmalige lokale initiatieven 4.000,- 
  • Evenementen 4.400,-
 
Deze bedragen zijn onder het voorbehoud dat de gemeenteraad van Dantumadiel voldoende middelen ter beschikking stelt bij het vaststellen van de begroting voor 2016.
 

Verdeelsleutel

Voor structurele subsidies geldt dat bij overschrijding van het vastgestelde subsidieplafond of bij verlaging daarvan door de gemeenteraad, het beschikbare bedrag gelijk over de aanvragen verdeeld wordt. 
Voor eenmalige subsidies en evenementensubsidies geldt dat de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en subsidie kan worden verleend tot het bedrag van bovengenoemde subsidieplafonds of bij verlaging daarvan tot het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag in de gemeentebegroting.
 
Het besluit ligt vanaf 14 janauri vier weken ter inzage bij de receptie in de hal van het  gemeentehuis.