Bent u mantelzorger? Meld u aan!

RSS feed

Wij willen alle mantelzorgers van onze gemeenten graag in beeld hebben. Daarom houden we een aanmeldingsactie. Mantelzorgers kunnen zich tot 31 januari aanmelden en ontvangen daarvoor een vvv-bon van € 40,-.

Gemeenten NO Fryslân investeren in mantelzorgers
De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waarderen het werk van mantelzorgers. Zij zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg.

Vanwege de veranderende regelgeving per 2015 is het ondersteunen van mantelzorgers meer dan voorheen een taak van de gemeenten. Het landelijke mantelzorgcompliment is komen te vervallen.

We zetten het budget dat we van het Rijk krijgen, in voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Hiermee komt het geld ten goede aan een grotere groep mantelzorgers dan voorheen. We hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van mantelzorgers. De uitkomsten van het onderzoek zijn binnenkort bekend en vormen de leidraad voor de extra ondersteuning. 

Bent u mantelzorger? Meld u dan aan!
Woont u in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a. en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan vragen wij u zich aan te melden.

U kunt zich ook aanmelden via het formulier dat bij de balie van uw gemeentehuis klaar ligt.

Bent u al bekend bij het Steunpunt Mantelzorg van SW Het Bolwerk? Meld u dan wel aan. Dit biedt het steunpunt namelijk gelegenheid hun gegevens te actualiseren. U ontvangt dan ook de vvv-bon.