Bestemmingsplan Bûtengebiet ter inzage

RSS feed

Het voorontwerp bestemmingsplan Bûtengebiet ligt met ingang van donderdag 20 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.