Bijeenkomsten subsidie asbestverwijdering

RSS feed
Provincie Fryslân organiseert tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs op 10 tot en met 13 december in het WTC te Leeuwarden verschillende informatiebijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.
Op de beursvloer vinden woensdag, donderdag en vrijdag zogeheten kennisarena’s plaats voor agrariërs en MKB-bedrijven met gebouwen die een bestaande of een voormalige agrarische bestemming hebben. Op woensdagavond 10 december is er om 19:30 een bijeenkomst in het WTC voor eigenaren van voormalige agrarische gebouwen. U kunt zich digitaal aanmelden via www.fryslan.nl/landbouwbeurs