Bodemnetwerkavond over nieuw bodembeleid

RSS feed

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Smallingerland hebben onlangs een nieuw bodembeleid vastgesteld. In het bodembeleid staat bijvoorbeeld geschreven onder welke condities grond mag worden opgebracht of afgegraven.

In het nieuwe bodembeleid zijn een aantal zaken anders geregeld dan voorheen. Daar willen we graag uitleg over geven. Daarom organiseren de gemeenten samen een 'bodemnetwerkavond' op donderdag 28 februari a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in Partycentrum De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum.

De avond is met name interessant voor bedrijven die veel met grondverzet te maken hebben. Denk aan bedrijven in de weg- en waterbouw, bouw, hoveniers, bestrating, loon- en grondverzet en adviesbureaus. U kunt u uiterlijk dinsdag 26 februari a.s. aanmelden via s.minnema@t-diel.nl.