Bouwterreinen in Walterswâld beschikbaar

RSS feed

Aan de Broekloane te Wâlterswâld komen binnenkort 4 bouwterreinen beschikbaar met elk een oppervlakte van circa 880 m². 

De kavelprijs is vastgesteld op € 97.800,-, exclusief BTW, kosten koper. Bent u geïnteresseerd om op één van genoemde locaties een woning te bouwen, dan kunt u een informatiepakket aanvragen. Dit informatiepakket bestaat onder meer uit een informatiebrief, een inschrijfformulier, een situatietekening waarop de kavelnummers en oppervlaktes staan aangegeven. Deze informatie kun u ook vinden in de documenten onderaan deze pagina.

Geïntresseerden die een exemplaar van het inschrijfformulier tijdig opgestuurd hebben worden uitgenodigd bij de loting. Die vindt plaats op donderdag 7 juli om 16.00 uur op het gemeentehuis. Op het inschrijfformulier hoeft geen voorkeur voor een kavel te worden aangegeven.

Het inschrijfformulier moet uiterlijk 4 juli weer bij de gemeente zijn ingediend. Voor het aanvragen van een informatiepakket en voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206 of hijum@dantumadiel.eu.