Brief regio aan GS over Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

RSS feed

De zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân hebben Gedeputeerde Staten in een brief met klem gevraagd om 'permanent invulling te geven aan het standpunt van de regio over de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden: een stop van de sneltrein aan de oostkant (Buitenpost) én westkant (Feanwâlden) van onze regio in het belang van regionale spreiding.'

De gemeenten schrijven in hun brief:

In Noordoost Fryslân werken we samen aan de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). De ESGL draagt bij aan de bereikbaarheid van onze regio per spoor, één van de doelstellingen van onze ANNO opgave 'bereikbaarheid'. We zijn verheugd dat de voorbereidingen van de ESGL in volle gang zijn en dat we eind 2020 de eerste ESGL kunnen zien rijden.

Als regio hebben we in 2012 u per brief ons standpunt kenbaar gemaakt: een stop van de sneltrein aan de oostkant (Buitenpost) én westkant (Feanwâlden) van onze regio in het belang van regionale spreiding. Ons regionale standpunt is verwerkt in het programma van eisen bij de nieuwe aanbesteding die u onlangs heeft vastgesteld.

Opvallend in het programma van eisen is dat de regionale spreiding vooralsnog voor een proefperiode van twee jaar is opgenomen. Na de proef moet de provincie besluiten wat de definitieve stopplaats wordt. Dit betekent dat het mogelijk is dat na twee jaar alsnog het standpunt van de regio niet wordt overgenomen. Als regio begrijpen we dat u evaluatiemomenten inbouwt, maar willen u wel met klem
verzoeken permanent invulling te geven aan het standpunt van de regio. 

Bijlage