Budget Starterslening uitgeput

RSS feed

Vanwege het succes van de regeling is het budget dat beschikbaar was voor de startersleningen uitgeput.

Met de starterslening kunnen starters op de woningmarkt het verschil overbruggen tussen de verwervingskosten van een woning en het bedrag dat zij maximaal kunnen lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De starterlening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. De gemeente Dantumadiel wil met de startersleningen de koopstarters een steuntje in de rug bieden en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Het is op dit moment nog niet bekend of, wanneer en met welk bedrag het fonds voor de startersleningen opnieuw gevoed wordt. Dit jaar zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.