Burgernet uitgebreid met Burgernet-mail

RSS feed

Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om zgn. ‘Burgernet-mails’ aan haar deelnemers te versturen. Dit gaat dan veelal om minder urgente zaken.

Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of voertuigen op te sporen. Het systeem is inmiddels uitgebreid en wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie ’Burgernet-mail’, die de deelnemers alert maakt over bepaalde veiligheidssituaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van een misdrijf, bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.

Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt, in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd, geen afloopbericht verzonden. De Burgernet-mail wordt na een uitgebreide testfase in Groningen, Drenthe en Amsterdam dit jaar landelijk ingevoerd.