CDA, FNP en Christenunie verder in onderhandelingen coalitie

RSS feed

Het CDA, de FNP en de Christenunie gaan verder onderhandelen over het coalitieakkoord. Roelof Bos is gevraagd als formateur.

Zo luidt het advies van informateur Jan Jitse Visser (CDA) die donderdag 10 april zijn advies uitbracht over de collegevorming van de gemeente Dantumadiel.

De heer Visser is door alle partijen in de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een college met draagvlak, stabiliteit en daadkracht.
 
Informateur Visser heeft met alle partijen gesprekken gevoerd. Volgens hem waren deze gesprekken constructief, open en gericht op samenwerking. Wel zijn er verschillen in standpunten zichtbaar. Het thema bestuurskracht (ambtelijk fuseren, herindelen of zelfstandig blijven) is het grootste verschilpunt en is door alle partijen genoemd. Bij voor- en tegenstanders is er wel het besef dat er compromissen gedaan moeten worden om te kunnen samenwerken. Alle partijen erkennen de huidige status waarin Dantumadiel een ambtelijke fusie voornemens is. Andere verschilpunten blijken geen breekpunten en kunnen in de formatiefase worden uitgewerkt vanuit een gezamenlijke visie.
 
Het advies is om een college te vormen bestaande uit de partijen CDA, FNP en ChristenUnie. Deze drie partijen gaan nader onderhandelen over een coalitieakkoord, programma, zetelverdeling en verdeling van portefeuilles. Het voorstel is om daarvoor Roelof Bos (CDA) als formateur aan te stellen. Hij zal toewerken naar een definitief voorstel voor een nieuw college van wethouders. Naar verwachting zal hij dat voorstel op dinsdag 29 april tijdens een raadsvergadering presenteren. 
 
Jan Jitse Visser
Jan Jitse Visser