Commissie voor bezwaarschriften

RSS feed
De commissie voor bezwaarschriften komt bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften. Deze is openbaar.
 
De commissie voor bezwaarschriften komt op 10 december op het gemeentehuis in Damwâld bijeen.
 
16.10 uur:
- bezwaarschrift inzake subsidie 2014 Stichting Urgente Noden Friesland
 
16.40 uur:
- bezwaarschrift inzake planschadevergoeding Roazeloane 1 te De Westereen
 
 
Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.