Contact met de gemeente? Na 1 januari verandert er veel.

RSS feed

Per 1 januari verandert er een aantal zaken zoals openingstijden, locaties en telefoonnummer.

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gaan per 1 januari 2017 ambtelijk fuseren. De ambtenaren werken dan samen in een nieuwe organisatie. De naam voor die nieuwe organisatie is DDFK-gemeenten. De burgemeesters, wethouders en gemeenteraden blijven aan het werk voor hun eigen gemeente. Ze maken dan gebruik van de kennis en expertise van ambtenaren uit DDFK-gemeenten. Met een robuustere organisatie zijn de gemeenten minder kwetsbaar, waardoor ze betere diensten kunnen verlenen aan inwoners en bedrijven.

Wat verandert er door de ambtelijke fusie naar DDFK-gemeenten?

Doordat ambtenaren verhuizen en we activiteiten of werk soms op een andere manier organiseren, zijn er per 1 januari 2017 ook veranderingen die u als inwoner merkt. Op deze pagina zetten we die veranderingen op een rij. Het gaat vooral om:

 • Een nieuw telefoonnummer: (0519) 29 88 88
 • Andere openingstijden
 • Soms moet u naar een andere locatie dan uw eigen gemeentehuis om iets te regelen. In enkele gevallen kunnen medewerkers van de gemeente ook naar u of een ander gemeentehuis toekomen. Maak daarvoor een afspraak


Wilt u bellen met de gemeente?

Telefonisch zijn de gemeenten bereikbaar op telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 • maandag t/m donderdag: 08.30 – 16.30 uur
 • vrijdag: 08.30 – 12.00 uur


Wilt u uw paspoort verlengen, een rijbewijs aanvragen of andere zaken regelen die te maken hebben met Burgerzaken?

Steeds meer zaken kunt u online regelen. Kijk daarvoor op de website http://pdc.ddfk.nl .

Als u naar het gemeentehuis wilt voor bijvoorbeeld een aanvraag van een rijbewijs of paspoort, dan kunt u tijdens de openingstijden terecht op uw eigen gemeentehuis.

Dantumadiel, Damwâld

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur
 • woensdag: 13.00 – 16.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Dongeradeel, Dokkum

 • maandag: 13.00 – 16.30 uur
 • dinsdag: 13.00 – 16.30 uur
 • woensdag: 13.00 – 16.30 uur
 • donderdag: 13.00 – 16.30 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur

Ferwerderadiel, Ferwert

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
 • woensdag: 16.00 – 19.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Kollumerland c.a., Kollum

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
 • woensdag: 16.00 – 19.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur


Wilt u een vergunning aanvragen of heeft u vragen over vergunningen?
 

Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen.

Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.


Heeft u vragen of zaken op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen?
 

De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Voor met name inkomen deden ze dat voor een groot deel voor 1 januari ook al. Het gebiedsteam kan net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. De medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. Meer informatie over het aanvragen van ondersteuning vindt u op de website http://pdc.ddfk.nl.


Wilt u een brief sturen aan de gemeente of het college?
 

Als u uw eigen college van burgemeesters en wethouders een brief wilt sturen, kunt u dat gewoon via het al bestaande postbusadres van de eigen gemeente doen. Stuurt u een brief aan ambtenaren of aan de organisatie DDFK dan is het postadres Postbus 13, 9290 AA Kollum.


Calamiteiten buiten openingstijden
 

Wilt u een melding doen van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg, een omgewaaide boom of een storing van een riool of een gemaal? En kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. 


Verschil tussen ambtelijke fusie en gemeentelijke herindeling
 

Drie van de vier gemeenten willen in 2019 ook bestuurlijk samengaan, dat noemen we een herindeling. Vanaf 2019 zijn er dan nog twee gemeenten: Dantumadiel en een nieuwe gemeente (waarvan de naam nog niet bekend is). Dan zijn er alleen van deze twee gemeenten nog burgemeesters, wethouders en gemeenteraden. Beide gemeenten zetten dan ook de ambtenaren uit de DDFK-organisatie in voor werkzaamheden en kennis.


Staat uw vraag er niet tussen?
 

Als uw vraag er niet tussen staat, kijk dan op de website van uw gemeente. Of neem tijdens telefonische openingstijden contact op met het klantcontactcentrum (KCC): (0519) 29 88 88.