Dag van de Duurzaamheid: College leest voor aan basisschoolkinderen

RSS feed

Vrijdag 9 oktober was de Dag van de Duurzaamheid en die dag startte met een landelijke voorleesactie op honderden scholen in Nederland. In Dantumadiel kwam op een aantal scholen de burgemeester of wethouder een verhaal voorlezen en nabespreken aan de hand van stellingen. De voorleesactie wordt in Dantumadiel georganiseerd door Natuur- en Milieueducatiecentrum De Klyster.

Burgemeester Sicko Heldoorn bezocht CBS De Fontein in Damwâld. Wethouder Roelof Bos bezocht CBS De Bron in Damwâld, wethouder Gerben Wiersma ging naar IBS It Pompeblêd in De Westereen en wethouder Emke Peterson mocht voorlezen op OBS ds. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden.

Het verhaal met de titel ‘Raar maar Waar, nuvere Minsken’ is geschreven door schrijfster Geertruida van Assen uit Kollum.Het is een Fries verhaal dat zich afspeelt in deze regio én dat bovendien aansluit bij het thema van de kinderboekenweek. Van Assen illustreerde het verhaal zelf.

It ferhaal giet oer Hidzer dy’t op in dei ûntdekt dat it âlde suterige wâldhúske yn syn strjitte oppenij bewenne wurde sil troch in heit en in soan, dy’t wol op in hiele aparte manier libje. It is nuver en oas as oars, mar it is eins ek wol hiel nijsgjirrich hoe’t dizze freonlike minsken ite en wenje en it is miskien just wol hiel duorsum…

Het verhaal staat in de Duurzame Voorleeskrant, die alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de honderd basisscholen hebben ontvangen. In deze voorleeskrant staat ook een bon waarmee de kinderen met fikse korting met heel de familie een bezoek kunnen brengen aan openluchtmuseum De Sûkerei te Damwâld, om daar met eigen ogen wâldhúskes te bekijken.

Download onderaan de pagina de voorleeskrant met hierin het hele verhaal.


Burgemeester Sicko Heldoorn leest voor op CBS De Fontein in Damwâld (foto: Nanne Nicolai)

Dag van de duurzaamheid
Emke Peterson op OBS ds. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden (foto: OBS ds. Theun de Vriesskoalle)