Dantumadiel berekent bouwleges juist

RSS feed

Op 28 januari heeft het Gerechtshof van Leeuwarden in hoger beroep de gemeente Dantumadiel in het gelijk gesteld in een belangrijke zaak tussen de gemeente Dantumadiel en één van haar inwoners. 

De uitspraak ging over de vaststelling van de bouwleges. De inwoner vond dat de bouwleges op een onjuiste manier berekend werden. Het Gerechtshof oordeelde echter dat de gemeente op een goede manier de bouwleges financieel onderbouwt en daardoor voldoende inzicht geeft in hoe deze tot stand komen.
 
Daarnaast zou de legesverordening van de gemeente in strijd zijn met de Gemeentewet. Ook hier oordeelde de rechter dat daar geen sprake van is. Tot slot zou de gemeenteraad in dit geval niet bevoegd zijn geweest om de legesverordening vast te stellen omdat de kostenberekening niet juist zou zijn geweest. Het Gerechtshof heeft bepaald dat de gemeenteraad rechtmatig heeft gehandeld en bevoegd was om de legesverordening vast te stellen.
 
Het college van de gemeente Dantumadiel voelt zich gesterkt door deze uitspraak van de rechter en ziet dit als een bevestiging dat ze zich keurig aan de wet heeft gehouden. De inwoner is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Dan wordt er alleen gekeken of de rechtsregels goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd.