Dantumadiel en Dongeradeel steunen mantelzorgers

RSS feed

De colleges van Dantumadiel en Dongeradeel stellen samen €30.000,- beschikbaar voor mantelzorgondersteuning.

De druk op mantelzorgers is namelijk hoog en deze druk neemt door ontwikkelingen op rijksniveau naar verwachting verder toe. Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden gaat met behulp van het beschikbaar gestelde budget maatregelen treffen die de mantelzorgondersteuning versterken.

Zo moet het Steunpunt Mantelzorg beter onder de aandacht worden gebracht bij mantelzorgers. Daarnaast is het nu financieel mogelijk om huisbezoeken te organiseren voor mantelzorgers die lang en intensief zorgen. Dat is nodig, omdat in die situaties geen tijd is voor een bezoek aan het mantelzorgspreekuur. Er wordt ook ingezet op versterking van het sociale netwerk rond mantelzorgers. Via het project ‘Mantelzorg Maatje’ wordt bovendien de mogelijkheid voor ondersteuning van de mantelzorger uitgebreid met de inzet van vrijwilligers en waar nodig met beroepskrachten.

Francien Bekius en Hanny van der Meer van het Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden zijn blij met de financiële steun vanuit de gemeenten. “Er komt zo ruimte voor ondersteuning van mantelzorgers in de thuissituatie en dat is essentieel”, zo stellen zij.

Het Steunpunt heeft al diverse vrijwilligers in dienst, maar is nu op zoek naar mensen die, na een training, als vrijwillige Netwerkcoach of als Mantelzorg Maatje aan de slag willen gaan. Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, tel. (0511) 424 995 / h.vdmeer@het-bolwerk.eu of tel. (0519) 292 223 / f.bekius@het-bolwerk.eu