De commissie bezwaarschriften vergadert 8 oktober

RSS feed
Op dinsdag 8 oktober a.s. vergadert de commissie bezwaarschriften over ingediende bezwaren. De vergadering is openbaar.
De agenda ziet er als volgt uit:
 
16.10 uur:
bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kap op de aanbouw perceel
Mûnewei 11 Damwâld.
 
16.40 uur:
bezwaarschrift inzake ingebruikname en opheffen bushaltes in De Westereen.
 
Voor het inzien van de stukken of voor eventuele andere vragen, kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Krol-Buma, secretaris commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14-0511.
 
Voor meer informatie en de agenda kunt u kijken op de pagina 'Bezwaar en beroep'.