De Friese zaak, hulp voor ondernemers!

RSS feed

De Friese zaak is een onafhankelijk steunpunt waar gratis advies kan worden gevraagd wanneer men als ondernemer te maken heeft met problemen op het gebied van financiën of dreigend faillissement, organisatorische problemen of vragen op commercieel gebied.

Afgelopen maandagmiddag is het startsein gegeven voor De Friese Zaak. Onder het toeziend oog van staatssecretaris Jetta Kleinsma zijn de convenanten tussen BZF, NHL Hogeschool en het ondernemersklankbord getekend en is het initiatief van start gegaan. Het initiatief is ontstaan vanuit de Rotterdamse zaak waar zij inmiddels al meer dan 700 ondernemers per jaar helpt.
Door dit succes is besloten, op initiatief van het BZF en de Gemeente Leeuwarden om dit ook in Friesland te introduceren.

De Friese zaak is een onafhankelijk steunpunt waarin studenten van de NHL Hogeschool en een ervaren ondernemer van het ondernemersklankbord aan de slag gaan met vraagstukken van ZZP’ers en MKB’ers. Er kan gratis advies worden gevraagd wanneer men als ondernemer te maken heeft met problemen op het gebied van financiën of dreigend faillissement, organisatorische problemen of vragen op commercieel gebied.

De Friese zaak is bedoeld voor de ZZP’er en de (kleinere) MKB-ondernemer. Veelal hebben kleinere bedrijven behoefte aan concrete ondersteuning op verschillende bedrijfsvoering terreinen. Het blijkt uit de gegevens van het CPB dat deze categorie zelfstandigen een bovengemiddeld armoede risico hebben. De Friese zaak wil zelfstandigen en ondernemers die in de problemen dreigen te raken, snel een helpende hand kunnen bieden.

Wat kan de Friese zaak voor de ondernemer betekenen:

Hulp bij onder andere

  • Ordenen van de boekhouding
  • Opstellen van een investeringsplan
  • Opstellen van jaarrekeningen
  • Opstellen liquiditeitsoverzicht
  • Opstellen van een schuldenoverzicht
  • Opstellen van overzicht van privé opnamen
  • Het ondersteunen bij het opstellen van het ondernemingsplan

Waarom de Friese zaak?

Iedere ondernemer neemt en loopt risico. Vaak wordt het voortbestaan van de ondernemer bedreigd door gebrek aan kennis, tijd en/of financiële middelen. Door de inzet van studenten biedt de NHL de ondernemer ondersteuning bij meerdere bedrijfskundige vraagstukken. Daarnaast wordt een mentor ingezet van het ondernemersklankbord. Deze zeer ervaren mentor kan de ondernemer ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Foto: Omrop Fryslan, Rene Koster