De Kruisweg wordt dorpscentrum voor Damwâld

RSS feed

De gemeenteraad van Dantumadiel gaat samen met woningcorporatie Thús Wonen het pand ‘De Kruisweg’ renoveren en het de functie van dorpscentrum geven.

De Kruisweg is een aantal jaren geleden aangekocht als alternatief voor het gesloopte dorpshuis "De Mounetille". Het dorp Damwâld heeft behoefte aan een plek waar het verenigingsleven voor grotere activiteiten terecht kan. Het pand "De Kruisweg" is aangekocht met de intentie om deze leemte op te vullen. Wil "De Kruisweg" deze functie kunnen vervullen dan is een renovatie noodzakelijk. 

Het plan kan rekenen op de steun van beide Damwâldster Verenigingen voor Dorpsbelang. Ze zijn bereid om zorg te dragen voor de uitvoering van een (sociaal)cultureel programma. Daarmee krijgt Damwâld een cultureel en historisch hart in een monumentaal pand.