Denk om uw snelheid op de Koailoane

RSS feed

De Koailoane kent een maximum snelheid van 60 km/uur. Fietsers vanuit en naar de Tjeerd Foekesloane en vanuit oostelijke richting moeten de Koailoane bij de onderdoorgang oversteken. Automobilisten zien fietsers te laat als ze met te hoge snelheid door de tunnel rijden. Let daarom op uw snelheid!

De gemeente heeft overleg met Provincie, politie en Veilig Verkeer Nederland over mogelijke infrastructurele maatregelen om de situatie veiliger te maken. Belangrijkste doel is de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen. Metingen wijzen uit dat 40% van de automobilisten te hard rijdt. Er zijn snelheden gemeten van boven de 100 km/uur, ook op tijden dat de schooljeugd hier fietst. De hoogste snelheid gemeten is zelfs 129 km/uur!

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de risico's van te hard rijden op de Koailoane en vooral voor en in de tunnel. Het blijkt dat mensen die er regelmatig langsrijden, vaak onbewust te hard rijden. De politie zal de komende tijd extra snelheidscontroles uitvoeren en op dinsdag 24 november flyers uitdelen op de Kooiloane.