'Der sit muzyk yn'

RSS feed

Kinderen in groep 3 en 4 in Dantumadiel krijgen in de toekomst Algemene Muzikale Vorming (AMV) op de basisschool.

Dit heeft de gemeenteraad gisteren besloten. De muzieklessen worden verzorgd door docenten van muziekschool ‘De Wâldsang’.

Sinds 2010 is het voornemen om in de gemeente Dantumadiel AMV onderdeel van het lesprogramma in de basisscholen te maken. Met het vaststellen van de notitie ‘Der sit muzyk yn’, wordt een nieuwe vorm van muziekonderwijs gerealiseerd. Hierdoor krijgen nagenoeg alle kinderen uit Dantumadiel een muzikale basis mee, ook die kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Voor de ouders of de scholen zijn geen kosten verbonden aan deze muzieklessen.

Voor de groepen 5 en 6 van de basisschool heeft de muziekschool de mogelijkheid lessen Instrumentale Muzikale Vorming (IMV) te geven. Hiermee wordt de muzikale basis van een kind verbreed en verdiept. Deze lessen worden niet onder schooltijd gegeven. Wethouder Siepie Hylkema is blij met het besluit. “Met dit besluit krijgt elk kind een goeie start en gelijke kansen als het gaat muziekonderwijs”.

Voor kinderen is muziek van grote waarde. Muziekonderwijs verbetert de creatieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, versterkt het concentratievermogen en bevordert sociaal gedrag. Samen muziek maken betekent genieten van een gezamenlijke presentatie, wat zelfvertrouwen geeft en het luisteren naar elkaar bevordert. Wie jong kennismaakt met muziek, zal dit later ook beter weten te waarderen. En muziek maken kan overal. Om de kracht van muziek bij kinderen volledig te benutten is het (leren) luisteren naar muziek belangrijk. Maar vooral ook de ervaring van zelf spelen en samen met anderen musiceren of zingen. In een brassband of een popband, in een orkest, een koor of als solomuzikant. Op school of daarbuiten.

Het voornemen is om komend schooljaar al op een aantal basisscholen te starten.