Discussiebijeenkomsten toekomst Dantumadiel

RSS feed

Alle inwoners van Dantumadiel ontvangen in week 9 een uitnodiging voor het bijwonen van een discussiebijeenkomst over de toekomst van de gemeente Dantumadiel. Het college van B&W wil graag weten wat de inwoners belangrijk vinden in de discussie over samenwerking met andere gemeenten.

De uitkomsten van deze avonden worden gebruikt voor een advies van het college aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt nog dit jaar een besluit over de toekomst van Dantumadiel. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om twee samenwerkingsvarianten te onderzoeken, namelijk zelfstandig blijven en een ambtelijke samenvoeging. Het college heeft hier een derde variant, de volledige fusie aan toegevoegd om de aansluiting met onderzoeken in andere gemeenten goed te kunnen maken.

In de eerste variant, zelfstandig blijven wordt er wel op deelterreinen samengewerkt zoals bijvoorbeeld nu gebeurt met sociale zaken en gemeentewurk. Bij een ambtelijke samenvoeging worden taken en ambtenaren samengevoegd, maar blijven er wel aparte gemeenteraden en colleges bestaan. Bij een volledige fusie van gemeenten spreken we ook wel van een herindeling.

De gemeente organiseert drie avonden voor de inwoners in Dantumadiel; in Feanwâlden, De Westereen en Wâlterswâld. Naast deze avonden organiseert de gemeente ook nog discussieavonden met belangrijke partners van de gemeente, waaronder de verenigingen voor dorpsbelangen en ondernemers.

Steeds meer gemeenten in Nederland gaan samenwerken. Ook in Dantumadiel speelt al jaren de discussie over samenwerking met andere gemeenten. Buurgemeenten hebben inmiddels aangegeven dat ze de samenwerking willen uitbreiden. De gemeenteraad van Dantumadiel heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven onderzoek te doen naar verschillende samenwerkingsvormen.

 

De bewonersbijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en zijn op de volgende data/locaties:

  • Maandag 11 maart in De Mienskip in Feanwâlden
  • Dinsdag 19 maart in De Old Dutch in De Westereen
  • Woensdag 20 maart in De Nije Warf in Wâlterswâld

 

Hieronder staan diverse documenten en onderzoeken die gaan over de bestuurskracht van Dantumadiel en haar buurgemeenten.