Dit jaar geen invulling traditie vinden 1ste kievitsei

RSS feed

Omdat er dit jaar geen eieren geraapt mogen worden reikt de burgemeester geen prijs uit voor het vinden van het eerste kievitsei.

Wel mag er nazorg plaatsvinden. Echter moet dit wel plaatsvinden in het eigen nazorggebied met een geldige nazorgpas.  De provincie, gemeente en de Bond van de Friese Vogelwachten hopen op goede nazorg en stimuleren dit. Zij roepen de nazorgers op hun werk in het veld te blijven doen!