Dongeradeel en Dantumadiel oefenen met nooddrinkwater

RSS feed

Op dinsdag 24 april organiseerden de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel een gezamenlijke oefening nooddrinkwater in Dokkum.

De oefening verliep goed. De medewerkers van beide gemeenten kregen in korte tijd te maken met alle mogelijke situaties die zich bij een daadwerkelijke crisis voor kunnen doen. Tijdens de oefening is een speciaal distributiepunt ingericht als alternatief voor de normale drinkwatervoorziening. De oefening vond plaats op het Kalkhúsplein bij zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum. Vitens heeft het nooddrinkwaterpunt geleverd, in de vorm van een grote waterzak.

Naast de medewerkers van de deelnemende gemeenten, werkten er ongeveer zestig figuranten mee aan de oefening. Er kwamen onder andere leerlingen van basisschool Nynke van Hichtum, bewoners van zorgcentrum Dongeraheem en twee actrices, zogenaamde Lotusslachtoffers, water halen.

Meteen na de oefening vond een korte evaluatie plaats. Uit de evaluatie bleek onder andere dat de inrichting van het distributiepunt essentieel is om de wateruitgifte rustig en soepel te laten verlopen. Aan de hand van de evaluatie zal het draaiboek worden aangepast. Vooral de registratie van slachtoffers moet hierbij volgens de medewerkers aandacht krijgen, want “het systeem moet waterdicht zijn”, aldus Else Epema, coördinator nooddrinkwater van de gemeente Dantumadiel.

Als drinkwater langer dan 24 uur niet meer via het normale leidingnet geleverd kan worden, wordt er een alternatief drinkwatersysteem opgezet. Om deze maatregel goed uit te kunnen voeren, is een noodplan opgesteld. Hierin staat beschreven wie wat moet doen en op welke locaties een nooddrinkwatervoorziening moet worden ingericht. De uitvoering van dit noodplan is een taak van de gemeenten.De gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel houden regelmatig calamiteitenoefeningen. Dit wordt gedaan om praktische vaardigheden op peil te houden.

Water halen bij de drinkwateroefening Aanmelden voor de drinkwateroefeningBurgemeester Waanders bij de drinkwateroefening Kinderen halen water bij de drinkwateroefening