Dorpshart Feanwâlden komend jaar op de schop

RSS feed

Het dorpshart van Feanwâlden krijgt in 2014 een ingrijpende facelift. De gemeente en woningcorporatie Thús Wonen hebben in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand van de Hubo.

Met de afbraak van de Hubo kan de Koemarkt een verbinding krijgen met de Haadstrjitte waardoor een open plein ontstaat en de zichtbaarheid van de winkels verbetert.  

De gemeente heeft samen met vertegenwoordigers uit het dorp; de werkgroep Centrum en de klankbordgroep verschillende varianten voor het centrum uitgewerkt. Deze ontwikkeling past in de variant die de voorkeur heeft. De eigenaar van de Hubo zet een deel van zijn winkel voort in een winkelpand aan de oostzijde van de Koemarkt.

De komende maanden werkt de gemeente samen met de werkgroepen uit Feanwâlden de plannen voor het dorpshart verder uit. In het najaar wordt  een inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd waarin de inwoners worden geïnformeerd over de plannen. In het voorjaar van 2014 worden de plannen in uitvoering genomen. 

Verder presenteert de werkgroep MFC (Multifunctioneel Centrum) op 11 september a.s. haar eindrapport aan het dorp waardoor de bouw van een nieuw MFC ook  weer een stap dichterbij komt. 

Wethouder Roelof Bos is blij met de ontwikkelingen. “Het is een lang proces geweest waarin overleg met verschillende partijen de nodige tijd heeft gekost. Het is goed dat de plannen nu concreet vorm krijgen en Feanwâlden daadwerkelijk ‘Foarút’ kan”

De herinrichting van het dorpshart en de bouw van een nieuw MFC zijn twee van de projecten van ‘Feanwâlden Foarút’. Onder Feanwâlden Foarút zijn tal van projecten ondergebracht die samen voor een toekomstigbestendig en leefbaar Feanwâlden moeten zorgen zoals de herinrichting van het stationsgebied en het ontwikkelen van nieuwbouwplan De Bosk. Vorig jaar is onder Feanwâlden Foarút de revitalisering van bedrijventerrrein de Swette al afgerond.

 

Feanwâlden Foarút