Duidelijke afspraken in woonakkoord

RSS feed

De gemeente Dantumadiel en Thús Wonen hebben goede afspraken gemaakt over het te voeren woonbeleid. Zo zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar blijven van huurwoningen voor huurders in kleine dorpen. Dit blijkt uit het woonakkoord dat vandaag is ondertekend door wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel en directeur-bestuurder de heer Roelof Kuik van woningcorporatie Thús Wonen.

Naast afspraken over het aantal huurwoningen in de dorpen zijn ook afspraken gemaakt over thema’s als het bedienen van specifieke doelgroepen op de woningmarkt en een gecombineerde aanpak op wonen, zorg en welzijn. Jaarlijks zal er overleg plaatsvinden tussen Thús Wonen en de gemeente Dantumadiel om planningen, activiteiten en investeringen op elkaar op te stemmen.

Demografische ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en ontgroening bepalen de komende jaren het woonbeleid. De gemeente Dantumadiel en Thús Wonen anticiperen met dit woonakkoord op deze ontwikkelingen. De woonvisie en het woonprogramma 2010 – 2020 van de gemeente Dantumadiel zijn samen met het Strategische Voorraad Beleid van Thús Wonen uitgangspunt geweest voor het woonakkoord.

Dit woonakkoord is het eerste akkoord dat wordt gesloten in Noordoost-Fryslân sinds Thús Wonen haar nieuwe Strategisch Voorraadbeleid heeft gepresenteerd. Lees hieronder het woonakkoord.

 


Woonakkoord woonbeleid door gemeente Dantumadiel en Thus Wonen